Colofon

Gegevens overeenkomstig § 5 Duitse telemediawet [TMG]:

Popken Fashion Services GmbH
Am Waldrand 19
26180 Rastede

Vertegenwoordigd door:

Directie:
Thomas Schneider, Ralf Keller, Barbara Arnold Reinschmidt

Contact:

Telefoon: 0800 – 53 33 999
Fax: 0800 – 56 66 999
E-Mail: kunden-service@popken.de

Handelsregister:

Ingeschreven in het handelsregister.
Voor het handelsregister verantwoordelijke rechtbank: Amtsgericht Oldenburg
Handelsregisternummer: HRB 206 943

Omzetbelasting:

Btw-nummer overeenkomstig § 27 a Duitse wet op de omzetbelasting [Umsatzsteuergesetz]:
DE 284 975 334

Verantwoordelijk voor de pers:

Thomas Schneider

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OG) ter beschikking, zie https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres vindt u boven in het colofon.

Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschillenorgaan.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstenaanbieder zijn wij overeenkomstig § 7, lid 1 TMG verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wet- en regelgeving. Op grond van § 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht om toezicht te houden op toegestuurde of opgeslagen externe informatie of te zoeken naar omstandigheden die wijzen op een illegale activiteit.

Dit laat de verplichting tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie op grond van de algemene wet- en regelgeving onverlet. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter niet eerder mogelijk dan vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete schending van het recht. Indien een dergelijke schending bekend wordt, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze inhoud ook geen garantie geven. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de website verantwoordelijk. Bij het linken is gecontroleerd of de gelinkte pagina’s mogelijkerwijs inbreuk maken. Onwettige inhoud kon toen niet worden vastgesteld.

Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is echter zonder een concrete aanwijzing voor een schending van het recht in redelijkheid niet mogelijk. Indien een schending bekend wordt, zullen wij de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

Op de inhoud en werken op deze website die door de exploitanten van de website zijn gecreëerd, is het Duitse auteursrecht van toepassing. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en welke vorm van gebruik dan ook die niet valt onder het auteursrecht, is schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. maker vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor privé, niet commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze website niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks stuiten op een auteursrechtinbreuk, dan verzoeken wij u dit te melden. Indien een schending van het recht bekend wordt, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Stand: 20.08.2018